Baystura Vertreter:innen

Vetreter:innen :

Andreas Zeck FE

Aryan Bajaj FWI

 

Ersatzvetreter:innen :

Michelle Schmitt FIW

Jonathan Endres FAS